GIỚI THIỆU VỀ QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 

 

Tên đầy đủ: Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định
Tên giao dịch quốc tế:  Binh Dinh Development Investerment Fund
Tên gọi tắt  BDDIF
Địa chỉ :  181 Lê Hồng Phong, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại:  056.6253108
Fax:  056.6253101
Website bddif.gov.vn
Email:  quydautuphattrienbinhdinh@gmail.com                        

 

1. Địa vị pháp lý

    Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định là một tổ chức tài chính nhà nước của địa phương, thực hiện chức năng đầu tư phát triển và đầu tư tài chính theo quy định tại Nghị định số 138/2007/NĐ-CP, Nghị định số 37/2013/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

    Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định có tư cách pháp nhân, có bảng cân đối kế toán riêng, con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và các Ngân hàng thương mại có hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
 
    Người đại diện theo pháp luật của Quỹ là Giám đốc
 

2. Nguyên tắc hoạt động

    Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định hoạt động theo mô hình ngân hàng chính sách, thực hiện nguyên tắc tự chủ về tài chính, không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn.
 
    Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi nguồn vốn chủ sở hữu của mình.
 

3. Phạm vi hoạt động

    - Huy động vốn trung, dài hạn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật;
    - Đầu tư trực tiếp vào các dự án thuộc danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng – kinh tế xã hội ưu tiên phát triển của địa phương;
    - Cho vay đầu tư, cho vay hợp vốn đối với các dự án thuộc danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của địa phương;
    - Góp vốn thành lập công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn theo quy định của Luật doanh nghiệp để thực hiện các hoạt động đầu tư trực tiếp vào các công trình, dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của địa phương;
    - Ủy thác cho các tổ chức tín dụng và Ngân hàng phát triển Việt Nam thực hiện cho vay và thu hồi nợ theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 138/2007/NĐ-CP;
    - Nhận ủy thác theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 138/2007/NĐ-CP và Khoản 8 Điều 1 Nghị định số 37/2013/NĐ-CP;
    - Quản lý Quỹ phát triển đất, nhận nguồn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, huy động các nguồn khác theo quy định để ứng vốn chi bồi thường và hỗ trợ, tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;
    - Quản lý Quỹ phát triển nhà ở, tiếp nhận vốn từ nguồn bán nhà và các nguồn vốn huy động khác theo quy định để thực hiện cho vay và đầu tư trực tiếp vào các dự án thuộc chương trình nhà ở theo quy định của tỉnh, cho vay vốn cho các đối tượng thuộc chương trình nhà ở theo quy định của tỉnh;
    - Cấp bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang hoạt động theo quy định của pháp luật hiện hành;
    - Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao để phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.
 

4. Quá trình hình thành và phát triển 

    Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định là một tổ chức tài chính Nhà nước của địa phương do UBND tỉnh thành lập và đi vào hoạt động từ năm 1997 theo Quyết định số 1086 QĐ/UB ngày 8/5/1997; là một trong những Quỹ địa phương đầu tiên được thành lập và đi vào hoạt động thí điểm theo chủ trương của Chính phủ. Từ ngày thành lập đến hết năm 2011, hoạt động của Quỹ được giao cho Chi nhánh Ngân hàng phát triển tỉnh kiêm nhiệm. Thực hiện Nghị định 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 của Chính phủ, từ ngày 01/01/2012 Quỹ được tách ra hoạt động độc lập theo Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh, nhưng cũng chỉ có bộ khung quản lý, hoạt động tác nghiệp ủy thác cho chi nhánh Ngân hàng phát triển thực hiện. Đến cuối năm 2013, tổ chức bộ máy của Quỹ được kiện toàn theo Quyết định số 3173/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND tỉnh.
 
    Qua hơn 15 năm hoạt động, Quỹ ngày càng phát triển, hoạt động của Quỹ ngày càng hiệu quả hơn và đã trở thành một kênh huy động vốn quan trọng cho các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, góp phần đáp ứng các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh. Hiện nay Quỹ đã tiếp cận được với nguồn vốn vay của Ngân hàng thế giới (WB), đã ký hợp đồng vay vốn của Bộ Tài chính, đang lập thủ tục tiếp cận với vốn vay của cơ quan phát triển Pháp (AFD) để huy động vốn vay, tài trợ cho các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh.
 

5. Vốn điều lệ

    Vốn điều lệ thực có tính đến ngày 31/12/2015 của Quỹ là 400 tỷ đồng.
 
 
Hướng dẫn thủ tục cho vay đầu tư
Lãi suất cho vay
Lịch công tác

LIÊN KẾT WEBSITE

Công báo tỉnh Bình ĐịnhSở Tài chính Bình ĐịnhNgân hàng Nhà nước Việt NamTổng cục phòng chống thiên tai
 
Thống kê
Vistit Today Hôm nay: 0
Vistit Week Tuần này: 0
Vistit Month Tháng này: 0
Năm này: 0
Vistit Online Đang Online: 0
Tổng lượt truy cập
0