Tin tức » Tin tức chuyên ngành

Thông báo cho vay đầu tư năm 2023 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định.

Xuất bản ngày 31/03/2023 lúc 03:53:13 AM
Căn cứ Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 07/3/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc Phê duyệt Kế hoạch tài chính và Kế hoạch cho vay năm 2023 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định. Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định thông báo cho vay đầu tư năm 2023 từ nguồn vốn của Quỹ, cụ thể như sau: - Đối tượng cho vay: Các tổ chức kinh tế thực hiện đầu tư vào các lĩnh vực theo danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025 do UBND tỉnh Bình Định quyết định (có danh mục đính kèm). - Điều kiện cho vay: Quỹ chỉ cho vay khi các chủ đầu tư là các tổ chức có tư cách pháp nhân hoặc các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh ...
 
 

Thông báo cho vay đầu tư năm 2022 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định

Xuất bản ngày 14/06/2022 lúc 02:18:12 AM
Căn cứ Quyết định số 551/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc Phê duyệt Kế hoạch tài chính và Kế hoạch cho vay năm 2022 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định. Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định thông báo cho vay đầu tư năm 2022 từ nguồn vốn của Quỹ, cụ thể như sau: - Đối tượng cho vay: Các tổ chức kinh tế thực hiện đầu tư vào các lĩnh vực theo danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025 do UBND tỉnh Bình Định quyết định (có danh mục đính kèm). - Điều kiện cho vay: Quỹ chỉ cho vay khi các chủ đầu tư là các tổ chức có tư cách pháp nhân hoặc các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh ...
 
 

KẾ HOẠCH THU QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2020

Xuất bản ngày 29/04/2020 lúc 03:41:41 AM
KẾ HOẠCH THU QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2020 Ngày 07 tháng 4 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1253/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thu Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Theo Kế hoạch, tổng số đơn vị trong kế hoạch thu, miễn giảm trong năm 2020 là: 659 đơn vị. Tổng số tiền nộp Quỹ là: 39.116.329.000 đồng; số tiền miễn giảm là 1.1415.355.000 đồng; số tiền đóng góp tự nguyện 1.000.000 đồng, tổng số tiền giao kế hoạch thu là: 37.701.974.000 đồng. Để đảm bảo nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, Quỹ Phòng chống thiên tai đã thông báo đến quý đơn vị là UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh triên khai thực hiện thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2 ...
 
 

LỄ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG TÀI TRỢ TÍN DỤNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CUNG CẤP NƯỚC SẠCH CHO CỤM CÔNG NGHIỆP BÙI THỊ XUÂN VÀ CÁC HỘ DÂN KHU VỰC 7,8 PHƯỜNG BÙI THỊ XUÂN, THÀNH PHỐ QUY NHƠN.

Xuất bản ngày 16/09/2019 lúc 07:54:57 AM
LỄ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG TÀI TRỢ TÍN DỤNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CUNG CẤP NƯỚC SẠCH CHO CỤM CÔNG NGHIỆP BÙI THỊ XUÂN VÀ CÁC HỘ DÂN KHU VỰC 7,8 PHƯỜNG BÙI THỊ XUÂN, THÀNH PHỐ QUY NHƠN. Sáng ngày 04/9/2019 tại Quỹ Đầu tư phát triển Bình Định (BDDIF) đã diễn ra lễ ký kết Hợp đồng tài trợ tín dụng Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch cho Cụm Công nghiệp Bùi Thị Xuân và các hộ dân thuộc khu vực 7, 8 phường Bùi Thị Xuân, Thành phố Quy Nhơn giữa BDDIF và Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Định. Hình ảnh. Lễ ký kết hợp đồng tài trợ tín dụng dự án Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch cho Cụm Công nghiệp Bùi Thị Xuâ ...
 
 

LỄ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG TÀI TRỢ TÍN DỤNG DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM BIDIPHAR CÔNG NGHỆ CAO – GIAI ĐOẠN 1: NHÀ MÁY SẢN XUẤT THUỐC ĐIỀU TRỊ UNG THƯ

Xuất bản ngày 27/05/2019 lúc 08:56:44 AM
LỄ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG TÀI TRỢ TÍN DỤNG DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM BIDIPHAR CÔNG NGHỆ CAO – GIAI ĐOẠN 1: NHÀ MÁY SẢN XUẤT THUỐC ĐIỀU TRỊ UNG THƯ Sáng ngày 24/05/2019 tại Quỹ Đầu tư phát triển Bình Định (BDDIF) đã diễn ra lễ ký kết Hợp đồng tài trợ tín dụng Dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm Bidiphar Công nghệ cao – Giai đoạn 1: Nhà máy sản xuất thuốc điều trị ung thư giữa BDDIF và Công ty TNHH Bidiphar Công nghệ cao. Hình ảnh. Lễ ký kết hợp đồng tài trợ tín dụng dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm Bidiphar Công nghệ cao – Giai đoạn 1: Nhà máy sản xuất thuốc điều trị ung thư. Tham dự lễ ký kết có: Đại diện UBND tỉnh Bình Định có sự t ...
 
 

Thông báo về việc không tổ chức phiên chào giá cạnh tranh phần vốn nhà nước tại Công ty Pisico Bình Định

Xuất bản ngày 29/08/2017 lúc 01:41:02 AM
THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHÔNG TỔ CHỨC PHIÊN CHÀO GIÁ CẠNH TRANH PHẦN VỐN NHÀ NƯỚCTẠI TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN (GỌI TẮT LÀ PISICO)  Căn cứ Quyết định số 2694/QĐ-UBND ngày 14/8/2014 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt phương án thoái vốn nhà nước tại PISCO;  Thực hiện điểm 3 Công văn số 4035/UBND-TH ngày 01/08/2017 của UBND tỉnh Bình Định về việc tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư tham gia mua cổ phần thuộc phần vốn nhà nước;  Căn cứ Quy chế chào giá cạnh tranh phần vốn nhà nước tại Tổng Công ty PISICO Bình Định - Công ty Cổ phần ban hành kèm Quyết định số 24/QĐTPT ngày 23/08/2017.  Quỹ Đầu tư phát triển Bình Định trân trọng thô ...
 
 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CÁC NHÀ ĐẦU TƯ THAM GIA CHÀO GIÁ CẠNH TRANH MUA PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI TỔNG CÔNG TY PISICO – CÔNG TY CỔ PHẦN

Xuất bản ngày 14/06/2017 lúc 03:35:01 AM
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CÁC NHÀ ĐẦU TƯ THAM GIA CHÀO GIÁ CẠNH TRANH MUA PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI TỔNG CÔNG TY PISICO – CÔNG TY CỔ PHẦN          - Thời gian nộp Đơn đăng ký tham gia chào giá cạnh tranh, nộp tiền cọc và Bảo lãnh thanh toán của ngân hàng thương mại đối với khoản tiền trúng đấu gia mua cổ phần sau khi trừ đặt cọc từ 9h00 ngày 15/06/2017 đến 16h00 ngày 29/06/2017.          - Tiền đặt cọc: 30.975.632.100 đồng, tương ứng 10% giá trị mua tính theo giá khởi điểm. - Tài khoản nhận tiền đặt cọc của Nhà đầu tư tham gia chào giá cạnh tranh:          + Chủ tài khoản: Tổng công ty PISICO B&igra ...
 
 

NHẬN ỦY THÁC TẠI QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Xuất bản ngày 26/04/2017 lúc 03:35:16 AM
NHẬN ỦY THÁC TẠI QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH BÌNH ĐỊNH Ngày 02/03/2017 Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định đã có Quyết định số 04/QĐ-HĐQL về việc ban hành Quy chế nhận ủy thác tại Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định, cụ thể như sau: - Phạm vi áp dụng: Quy chế này quy định hoạt động nhận ủy thác tại Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định đối với hoạt động cho vay từ các Quỹ khác của tỉnh, từ các đơn vị, tổ chức. - Việc nhận ủy thác phải thực hiện thông báo hợp đồng nhận ủy thác, theo đúng quy định tại Quy chế và quy định của pháp luật Nhà nước có liên quan. - Nội dung nhận ủy thác + Thẩm định năng lực tài chính và tài sản đảm bả ...
 
 

THÔNG BÁO THOÁI VỐN NHÀ NƯỚC TẠI TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN

Xuất bản ngày 07/04/2017 lúc 04:16:49 AM
THÔNG BÁO THOÁI VỐN NHÀ NƯỚC TẠI TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN I. Thông tin về Pisico 1. Vốn điều lệ: 275.000.000.000 đồng 2. Số cổ phần đang lưu hành: 27.500.000 cổ phần. 3. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông. 4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần. II. Thông tin về cổ phần nhà nước thoái vốn 1. Số lượng cổ phần do Nhà nước sở hữu: 23.877.000 cổ phần. 2. Số lượng cổ phần Nhà nước dự kiến thoái vốn: 23.877.000 cổ phần. 3. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần. 4. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông. 5. Đối tượng tham gia: theo tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư do UBND tỉnh ban hành. 6. Phương thức thực hiện: thỏa thuận qua sàn giao dịch chứng khoán UPCOM. 7. Giá b&aa ...
 
 

THÔNG TƯ 39/2016/TT-NHNN QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG

Xuất bản ngày 15/03/2017 lúc 02:40:27 AM
THÔNG TƯ 39/2016/TT-NHNN QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG Ngày 30 tháng 12 năm 2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Thông tư số 39/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng. Thông tư 39/2016/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ ngày 15/03/2017, kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì các văn bản có liên quan sẽ hết hiệu lực thi hành. Thông tư 39/2016/TT-NHNN được ban hành nhằm khắc phục các bất cập đã nảy sinh trong quá trình thực hiện Quyết định 1627/2001/QĐ-NHNN, thực hiện ...
 
 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO THÔNG THỦY BỘ BÌNH ĐỊNH

Xuất bản ngày 28/09/2016 lúc 07:37:40 AM
  THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO THÔNG THỦY BỘ BÌNH ĐỊNH Quỹ Đầu tư phát triển Bình Định (Quỹ)  thông báo kết quả đấu giá cổ phần Nhà nước tại Công ty cổ phần Giao thông thủy bộ Bình Định được tổ chức váo lúc 9h00 ngày 28/09/2016 tại văn phòng của Quỹ như sau: - Tên tổ chức thoái vốn: Quỹ Đầu tư phát triển Bình Định. - Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty cổ phần Giao thông thủy bộ Bình Định. - Số cổ phần đưa ra đấu giá: 198.700 cổ phần - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần. - Giá khởi điểm: 14.490 đồng/cổ phần. - Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 12 NĐT. Trong đó: + Tổ ...
 
 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ MUA CỔ PHẦN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO THÔNG THỦY BỘ BÌNH ĐỊNH

Xuất bản ngày 26/09/2016 lúc 01:25:59 AM
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ MUA CỔ PHẦN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO THÔNG THỦY BỘ BÌNH ĐỊNH  Quỹ Đầu tư phát triển Bình Định xin thông báo về kết quả đăng ký đấu giá mua cổ phần của Nhà nước tại Công ty cổ phần Giao thông thủy bộ Bình Định:  1. Số lượng cổ phần bán đấu giá công khai: 198.700 cổ phần.  2. Số lượng Nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 12 Nhà đầu tư.  Trong đó:   +        Tổ chức: 11 Nhà đầu tư. +        Cá nhân: 01 Nhà đầu tư.  3. Tổng số lượng cổ phần đăng ký mua: 2.384.400 cổ phần (Hai triệu ba trăm tám mươi ...
 
 

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO THÔNG THỦY BỘ BÌNH ĐỊNH

Xuất bản ngày 21/09/2016 lúc 03:46:20 AM
BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO THÔNG THỦY BỘ BÌNH ĐỊNH 1. Tổng quan về Công ty          Công ty cổ phần Giao thông thủy bộ Bình Định là doanh nghiệp được cổ phần hóa từ Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Quản lý Giao thông thủy bộ Bình Định theo Quyết định số 2827/QĐ-CTUBND ngày 21/6/2006 của UBND tỉnh Bình Định.          Vốn điều lệ của Công ty là 5.339.000.000, trong đó Nhà nước nắm giữ 37,22% vốn điều lệ.          - Cơ cấu vốn điều lệ:                   + Sở hữu Nhà nước: 37,22%             &nbs ...
 
 

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO THÔNG THỦY BỘ BÌNH ĐỊNH

Xuất bản ngày 20/09/2016 lúc 01:28:20 AM
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO THÔNG THỦY BỘ BÌNH ĐỊNH 1. Tên tổ chức chào bán cổ phần: Quỹ Đầu tư phát triển Bình Định. 2. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Giao thông thủy bộ Bình Định . 3. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng công trình đường sắt và đường bộ. 4. Vốn điều lệ: 5.339.000.000 đồng (tương đương 533.900 cổ phần). 5. Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức và cá nhân đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế đấu giá cổ phần Nhà nước tại Công ty cổ phần Giao thông thủy bộ Bình Định. 6. Tổ chức thực hiện bán đấu giá : Quỹ Đầu tư phát triển Bình Định. 7. Quyền mua cổ phần được chào bán:     - Hình thức c ...
 
 

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHẦN CỦA QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BÌNH ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH

Xuất bản ngày 23/08/2016 lúc 09:45:09 AM
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHẦN  CỦA QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BÌNH ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 1. Tên tổ chức chào bán quyền mua cổ phần: Quỹ Đầu tư phát triển Bình Định 2. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định 3. Ngành nghề kinh doanh: kinh doanh và sản xuất dược phẩm 4. Vốn điều lệ: 419.182.792.000 đồng 5. Điều kiện tham gia đấu giá quyền mua: Tổ chức và cá nhân đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế đấu giá quyền mua cổ phần của Quỹ Đầu tư phát triển Bình Định tại Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định 6. Tổ chức thực hiện bán đấu giá : Công ty cổ phần Chứng khoán ASC 7. Quyền mua cổ p ...
 
 

Kết quả thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Bình Định

Xuất bản ngày 08/09/2015 lúc 09:21:38 AM
Báo cáo kết quả thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Định (có file đính kèm)
 
 

Thông báo bán đấu giá phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Định

Xuất bản ngày 07/07/2015 lúc 03:16:29 AM
Quý khách vui lòng xem nội dung chi tiết tại các file đính kèm sau đây: 1. Thông báo bán đấu giá phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Định 2. Báo cáo tài chính 2014 3. Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần 4. Giấy ủy quyền, Đơn đề nghị cấp lại Phiếu tham dự đấu giá, Đơn đề nghị hủy đăng ký tham gia đấu giá 5. Thông báo đăng ký mua cổ phần khối lượng lớn 6. Công bố thông tin thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Định 7. Công văn chấp thuận UBCK hồ sơ thoái vốn 8. Quyết định số 4488/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 về việc phê duyệt Phương án thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ p ...
 
 
 
Hướng dẫn thủ tục cho vay đầu tư
Lãi suất cho vay
Lịch công tác

LIÊN KẾT WEBSITE

Công báo tỉnh Bình ĐịnhSở Tài chính Bình ĐịnhNgân hàng Nhà nước Việt NamTổng cục phòng chống thiên tai
 
Thống kê
Vistit Today Hôm nay: 0
Vistit Week Tuần này: 0
Vistit Month Tháng này: 0
Năm này: 0
Vistit Online Đang Online: 0
Tổng lượt truy cập
0