Tin tức » Thông báo

Thông báo Công khai danh sách thu, kết quả thu, báo cáo quyết toán thu, chi Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Định 2020

Xuất bản ngày 13/08/2021 lúc 01:25:39 AM
 1. Thông báo công khai danh sách thu, kết quả thu, báo cáo quyết toán thu, chi Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh năm 2020   2. Quyết định về việc phê duyệt quyết toán thu chi của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh năm 2020
 
 

Thông báo đấu giá tài sản (Lần 6)

Xuất bản ngày 15/07/2021 lúc 09:45:39 AM
 - Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phú tổ chức bán đấu giá tài sản:  Tài sản bán đấu giá: Công trình xây dựng, máy móc thiết bị và phương tiện vận chuyển đã qua sử dụng tại thửa đất số: 909, tờ bản đồ số: 08, địa chỉ tại: Thôn Quảng Tín, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, Bình Định (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CA 072851, số vào sổ cấp GCN: CT03837 do Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 21/08/2015) do Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định và Công ty TNHH Gạch không nung Phú Lộc bán đấu giá để xử lý nợ, cụ thể: TT Hạng mục ĐVT ...
 
 

Thông báo đấu giá tài sản (Lần 5)

Xuất bản ngày 01/07/2021 lúc 09:43:46 AM
- Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phú tổ chức bán đấu giá tài sản: Tài sản bán đấu giá: Công trình xây dựng, máy móc thiết bị và phương tiện vận chuyển đã qua sử dụng tại thửa đất số: 909, tờ bản đồ số: 08, địa chỉ tại: Thôn Quảng Tín, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, Bình Định (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CA 072851, số vào sổ cấp GCN: CT03837 do Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 21/08/2015) do Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định và Công ty TNHH Gạch không nung Phú Lộc bán đấu giá để xử lý nợ, cụ thể: TT Hạng mục ĐVT Số l ...
 
 

Thông báo đấu giá tài sản (Lần 4)

Xuất bản ngày 11/06/2021 lúc 04:20:52 AM
- Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phú tổ chức bán đấu giá tài sản: Tài sản bán đấu giá: Công trình xây dựng, máy móc thiết bị và phương tiện vận chuyển đã qua sử dụng tại thửa đất số: 909, tờ bản đồ số: 08, địa chỉ tại: Thôn Quảng Tín, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, Bình Định (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CA 072851, số vào sổ cấp GCN: CT03837 do Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 21/08/2015) do Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định và Công ty TNHH Gạch không nung Phú Lộc bán đấu giá để xử lý nợ, cụ thể: TT Hạng mục ĐVT Số lượn ...
 
 

Thông báo đấu giá tài sản (Lần 3)

Xuất bản ngày 20/05/2021 lúc 09:12:17 AM
- Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phú tổ chức bán đấu giá tài sản: Tài sản bán đấu giá: Công trình xây dựng, máy móc thiết bị và phương tiện vận chuyển đã qua sử dụng tại thửa đất số: 909, tờ bản đồ số: 08, địa chỉ tại: Thôn Quảng Tín, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, Bình Định (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CA 072851, số vào sổ cấp GCN: CT03837 do Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 21/08/2015) do Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định và Công ty TNHH Gạch không nung Phú Lộc bán đấu giá để xử lý nợ, cụ thể: TT Hạng mục ĐVT Số lượn ...
 
 

Thông báo đấu giá tài sản (Lần 2)

Xuất bản ngày 27/04/2021 lúc 03:19:38 AM
 - Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phú tổ chức bán đấu giá tài sản: Tài sản bán đấu giá: Công trình xây dựng, máy móc thiết bị và phương tiện vận chuyển đã qua sử dụng tại thửa đất số: 909, tờ bản đồ số: 08, địa chỉ tại: Thôn Quảng Tín, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, Bình Định (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CA 072851, số vào sổ cấp GCN: CT03837 do Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 21/08/2015) do Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định và Công ty TNHH Gạch không nung Phú Lộc bán đấu giá để xử lý nợ, cụ thể: TT Hạng mục ĐVT ...
 
 

Thông báo đấu giá tài sản

Xuất bản ngày 28/03/2021 lúc 01:11:30 AM
Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phú tổ chức bán đấu giá tài sản: Tài sản bán đấu giá: Công trình xây dựng, máy móc thiết bị và phương tiện vận chuyển đã qua sử dụng tại thửa đất số: 909, tờ bản đồ số: 08, địa chỉ tại: Thôn Quảng Tín, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, Bình Định (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CA 072851, số vào sổ cấp GCN: CT03837 do Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 21/08/2015) do Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định và Công ty TNHH Gạch không nung Phú Lộc bán đấu giá để xử lý nợ, cụ thể: TT Hạng mục ĐVT Số lượng Giá trị (VNĐ) ...
 
 

Thông báo Công khai danh sách thu, kết quả thu, báo cáo quyết toán thu, chi Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Định 2019

Xuất bản ngày 25/06/2020 lúc 09:43:42 AM
THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH SÁCH THU, KẾT QUẢ THU, BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THU, CHI QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI TỈNH BÌNH ĐỊNH 2019  1. Thông báo công khai danh sách thu, kết quả thu, báo cáo quyết toán thu, chi Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh năm 2019 2. Quyết định về việc phê duyệt quyết toán thu chi của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh năm 2019
 
 

Báo cáo kết quả thực hiện chuyển nhượng vốn chổ phần nhà nước đầu tư tại Công ty Cổ phần dược - trang thiết bị Y tế Bình Định

Xuất bản ngày 05/06/2020 lúc 08:57:13 AM
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN CỔ PHẦN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH Báo cáo kết quả thực hiện chuyển nhượng vốn cổ phần nhà nước đầu tư tại Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (BIDIPHAR)
 
 

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Xuất bản ngày 19/08/2019 lúc 04:22:59 AM
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU: IN PHIẾU THU QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2019 Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Định xin thông báo về kết quả lựa chọn nhà thầu "Gói thầu: In phiếu thu Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2019" như sau: 1. Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Một Thành viên In Nhân dân Bình Định Địa chỉ: 339-341 Trần Hưng Đạo , P. Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, Bình Định 2. Giá trúng thầu: 98.945.000 đồng (Chín mươi tám triệu chín trăm bốn mươi lăm ngàn đồng). (Giá trên đã bao gồm thuế VAT và toàn bộ chi phí khác có liên quan để thực hiện hợp đồng.) 3. Loại hợp đồng: Trọn gói 4. Nguồn vốn: Dự t ...
 
 

Thông báo về việc cho vay từ nguồn vốn của Quỹ Đầu tư phát triển Bình Định năm 2018

Xuất bản ngày 04/04/2018 lúc 03:47:03 AM
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHO VAY TỪ NGUỒN VỐN CỦA QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BÌNH ĐỊNH NĂM 2018          Thực hiện Quyết định của UBND tỉnh Bình Định về phê duyệt kế hoạch cho vay đầu tư từ nguồn vốn của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh năm 2018, Quỹ Đầu tư phát triển Bình Định xin thông báo Kế hoạch cho vay năm 2018 như sau:          1. Đối tượng cho vay          Là các dự án đầu tư thuộc danh mục kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020 do UBND tỉnh Bình Định ban hành theo Quyết định số 56/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:          a) Kết cấu hạ tầng giao th&o ...
 
 

Thông báo kết quả thoái vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Định

Xuất bản ngày 19/03/2018 lúc 01:06:57 AM
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THOÁI VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH Quỹ Đầu tư phát triển Bình Định trân trọng thông báo kết quả thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định theo phương thức khớp lệnh liên tục qua sàn giao dịch chứng khoán UPCOM như sau:          - Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Quỹ Đầu tư phát triển Bình Định          - Tên doanh nghiệp phát hành cổ phiếu: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định          - Mã chứng khoán: BDW          - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7.985 ...
 
 

Thông báo Thoái vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Định

Xuất bản ngày 23/02/2018 lúc 08:43:41 AM
THÔNG BÁO THOÁI VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH   1. Tên Công ty thoái vốn: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định. 2. Địa chỉ: số 146 đường Lý Thái Tổ, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định. 3. Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất và kinh doanh nước sạch. 4. Tên cổ phần chào bán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định (Mã cổ phiếu: BDW). 5. Số lượng cổ phần chào bán: 1.656.104 cổ phần (13,34% vốn điều lệ) 6. Loại cổ phần: cổ phần phổ thông. 7. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần. 8. Mức giá chào bán khởi điểm: 13.882 đồng/cổ phần 9. Tiến độ thực hiện: năm 2017, quý I ...
 
 

Thông báo Thoái vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định

Xuất bản ngày 12/10/2017 lúc 09:43:13 AM
THÔNG BÁO THOÁI VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 1. Tên Công ty thoái vốn: Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định. 2. Địa chỉ: 498 Nguyễn Thái Học, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định. 3. Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất, mua bán hàng dược phẩm, dược liệu, máy móc thiết bị, dụng cụ, vật tư ngành y tế. 4. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Mã cổ phiếu: DBD). 5. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 10.475.800 cổ phiếu 6. Loại cổ phần: cổ phần phổ thông. 7. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần. 8. Đối tượng mua: Là nhà đầu tư cá nhân hoặc tổ chứ ...
 
 

Thông báo bán đấu giá phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bình Định

Xuất bản ngày 29/09/2017 lúc 08:48:14 AM
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH  1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH 2. Địa chỉ:                                              338 Lạc Long Quân, P.Trần Quang Diệu, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định 3. Điện thoại:                                         (056) 3641 201  &nb ...
 
 

Thông báo kết quả Xét chọn nhà đầu tư đảm bảo các tiêu chí mua cổ phần tại Công ty Pisico Bình Định

Xuất bản ngày 23/08/2017 lúc 10:04:14 AM
THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ ĐẢM BẢO TIÊU CHÍ, ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẶT CỌC VÀ THAM GIA ĐẤU GIÁ MUA CỔ PHẦN THUỘC PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐINH - CÔNG TY CÔ PHẦN Quỹ Đầu tư phát triển Bình Định xin thông báo kết quả xét chọn nhà đầu tư đảm bảo tiêu chí, đủ điều kiện đặt cọc và tham gia đấu giá mua cổ phần thuộc phần vốn Nhà nước tại Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần: 1. Số lượng cổ phần chào bán cạnh tranh: 23.877.000 cổ phần. 2. Số lượng Nhà đầu tư đảm bảo tiêu chí, đủ điều kiện đặt cọc và tham gia mua cổ phần của Nhà nước tại PISICO: 04 Nhà đầu tư. Trong đó:  - Tổ chức: 04 Nhà đầu tư. &nb ...
 
 

Thông báo Thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty Pisico Bình Định

Xuất bản ngày 09/08/2017 lúc 02:45:18 AM
THÔNG BÁO THOÁI VỐN NHÀ NƯỚC TẠI TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN PISICO I. Thông tin về Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP 1. Vốn điều lệ của PISICO: 275.000.000.000 đồng. 2. Số cổ phần đang lưu hành: 27.500.000 cổ phần. 3. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông. 4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần. II. Thông tin về cổ phần Nhà nước thoái vốn 1. Số lượng cổ phần do Nhà Nước sở hữu: 23.877.000 cổ phần. 2. Số lượng cổ phần Nhà Nước dự kiến thoái vốn: 23.877.000 cổ phần. 3. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần. 4. Loại cổ phần: cổ phần phổ thông. 5. Đối tượng tham gia: theo tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư do UBND tỉnh ban hành. 6. Phương thức thực hiện: thỏa thuận qua s&agr ...
 
 
 
Hướng dẫn thủ tục cho vay đầu tư
Lãi suất cho vay
Lịch công tác

LIÊN KẾT WEBSITE

Công báo tỉnh Bình ĐịnhSở Tài chính Bình ĐịnhNgân hàng Nhà nước Việt NamTổng cục phòng chống thiên tai
 
Thống kê
Vistit Today Hôm nay: 0
Vistit Week Tuần này: 0
Vistit Month Tháng này: 0
Năm này: 0
Vistit Online Đang Online: 0
Tổng lượt truy cập
0