TIN TỨC

Thông báo cho vay đầu tư năm 2023 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định.

Xuất bản ngày 31/03/2023 lúc 03:53:13 AM

 

          Căn cứ Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 07/3/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc Phê duyệt Kế hoạch tài chính và Kế hoạch cho vay năm 2023 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định.

          Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định thông báo cho vay đầu tư năm 2023 từ nguồn vốn của Quỹ, cụ thể như sau:

          - Đối tượng cho vay:

          Các tổ chức kinh tế thực hiện đầu tư vào các lĩnh vực theo danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025 do UBND tỉnh Bình Định quyết định (có danh mục đính kèm).

          - Điều kiện cho vay:

          Quỹ chỉ cho vay khi các chủ đầu tư là các tổ chức có tư cách pháp nhân hoặc các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và đảm bảo có đủ các điều kiện sau:

          + Được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;

          + Đã hoàn thành thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật;

          + Dự án đầu tư có tính khả thi, có khả năng hoàn trả vốn vay;

         + Có cam kết mua bảo hiểm đối với tài sản hình thành từ vốn vay thuộc đối tượng mua bảo hiểm bắt buộc;

          + Có tài sản đảm bảo tiền vay.

          - Thời hạn và lãi suất cho vay:

        + Thời hạn cho vay được xác định theo khả năng thu hồi vốn phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của từng dự án và khả năng trả nợ của chủ đầu tư nhưng tối đa là 15 năm, riêng đối với các tổ chức có quy định về thời hạn hoạt động thì thời hạn cho vay không vượt quá thời hạn còn lại. Trường hợp cho vay trên 15 năm do UBND tỉnh quyết định.

          + Lãi suất cho vay: tối thiểu là 6,5%/năm (tùy thuộc vào lĩnh vực, dự án).

          - Giới hạn cho vay:

          + Giới hạn cho vay đối với một dự án không được vượt quá 20% vốn chủ sở hữu của Quỹ tại thời điểm thực hiện và không vượt quá 80% tổng vốn đầu tư của dự án.

          + Tổng mức dư nợ cho vay đối với một khách hàng tại Quỹ không được vượt quá 25% vốn chủ sở hữu của Quỹ tại thời điểm thực hiện.

          Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Tín dụng -Ủy thác Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định. Số điện thoại: 0256 6253110

Võ Thị Ánh Toàn - Phòng TDUT

Hướng dẫn thủ tục cho vay đầu tư
Lãi suất cho vay
Lịch công tác

LIÊN KẾT WEBSITE

Công báo tỉnh Bình ĐịnhSở Tài chính Bình ĐịnhNgân hàng Nhà nước Việt NamTổng cục phòng chống thiên tai
 
Thống kê
Vistit Today Hôm nay: 0
Vistit Week Tuần này: 0
Vistit Month Tháng này: 0
Năm này: 0
Vistit Online Đang Online: 0
Tổng lượt truy cập
0