HƯỚNG DẪN THỦ TỤC CHO VAY ĐẦU TƯ

 

1.Hoạt động cho vay đầu tư

Đối tượng cho vay 

          Các tổ chức kinh tế thực hiện đầu tư vào các lĩnh vực theo Phụ lục danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020 do UBND tỉnh Bình Định ban hành (kèm theo Quyết định số 56/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh).
Điều kiện cho vay 
             Quỹ chỉ cho vay khi các chủ đầu tư là các tổ chức có tư cách pháp nhân hoặc các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và đảm bảo có đủ các điều kiện sau:
- Được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
- Đã hoàn thành thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật;
- Dự án đầu tư có tính khả thi, có khả năng hoàn trả vốn vay;
- Có cam kết mua bảo hiểm đối với tài sản hình thành từ vốn vay thuộc đối tượng mua bảo hiểm bắt buộc;
- Có tài sản đảm bảo tiền vay.
Thời hạn và lãi suất vay 
             - Thời hạn cho vay được xác định theo khả năng thu hồi vốn phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của từng dự án và khả năng trả nợ của chủ đầu tư nhưng tối đa là 15 năm.
- Lãi suất cho vay thực hiện theo lãi suất ưu đãi do UBND tỉnh quyết định theo từng thời kỳ.
2.Các lĩnh vực cho vay đầu tư 
             Quyết định số 56/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh
http://bddif.vn/uploads/file/danhmuc.pdf          
3.Hướng dẫn thủ tục vay vốn
Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp 
              - Biên bản họp đại hội cổ đông sáng lập hoặc Biên bản họp hội đồng thành viên về phân công nhiệm vụ, bổ nhiệm các chức danh quan trọng.
- Điều lệ hoạt động.
- Giấy phép thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
- Giấy chứng nhận đăng ký thuế.
- Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc hoặc giám đốc và kế toán trưởng.
- Báo cáo tài chính của 2 năm gần nhất.
- Báo cáo chi tiết dư nợ vay tại các tổ chức tài chính, tín dụng tại thời điểm xin vay vốn.
Hồ sơ vay vốn
- Dự án, phương án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi).
             - Biên bản họp đại hội cổ đông, Hội đồng thành viên…. thông qua dự án, phương án đầu tư; chủ trương vay vốn tại Quỹ, tài sản đảm bảo nợ vay và ủy quyền người đại diện thực hiện các thủ tục vay vốn tại Quỹ.
- Quyết định giao đất, GCN QSDĐ, hợp đồng thuê đất, văn bản đồng ý giao đất hoặc cho thuê đất nơi triển khai dự án.
- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán.
- QĐ phê duyệt thiết kế cơ sở của cấp có thẩm quyền hoặc Giấy phép xây dựng.
- QĐ phê duyệt BC đánh giá tác động môi trường hoặc bản đăng ký đạt chuẩn môi trường hoặc cam kết BVMT
- Đề nghị vay vốn (theo mẫu).
- Bản photocopy giấy tờ chứng minh quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp đối với tài sản đảm bảo nợ vay tại Quỹ.
4.Thông tin về một số dự án Quỹ đầu tư phát triển tỉnh đã cho vay đầu tư
1. Dự án sản xuất muối nhiên liệu sạch theo phương pháp trải bạt nhựa
Chủ đầu tư: Công ty CP Muối và thực phẩm Bình Định
Tổng mức đầu tư: 4,5 tỷ đồng
2. Dự án nhà máy xử lý rác thải
Chủ đầu tư: Công ty TNHH rác thải Duy Anh
Tổng mức đầu tư: 5,2 tỷ đồng
3. Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh khai thác và quản lý Chợ Dinh
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tiến Thịnh
Tổng mức đầu tư: 24,7 tỷ đồng
4.  Dự án đầu tư xây dựng TTTM An Nhơn
Chủ đầu tư: Công ty CP TM&DV Hoàng Vũ
Tổng mức đầu tư: 71 tỷ đồng
5. Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Nhơn Hòa, giai đoạn mở rộng về phía Đông Nam
Chủ đầu tư: Cty CP đầu tư hạ tầng KCN Nhơn Hòa
Tổng mức đầu tư: 92 tỷ đồng
6. Dự án đầu tư xây dựng trường mầm non Cầu Vồng
Chủ đầu tư: DNTN Khách sạn Lạc Hồng
Tổng mức đầu tư: 14,7 tỷ đồng
7. Dự án xây dựng kinh doanh khai thác và quản lý chợ Đập Đá
Chủ đầu tư: Cty CP Khách sạn Hoàng Yến
Tổng mức đầu tư: 31 tỷ đồng
8. Dự án đầu tư xây dựng bến đỗ xe buýt Tam Quan
Chủ đầu tư: XN xe buýt Quy Nhơn
Tổng mức đầu tư: 25 tỷ đồng
9. Dự án nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học rắn Vân Canh
Chủ đầu tư: Cty TNHH Năng lượng sinh học Vân Canh
Tổng mức đầu tư: 62 tỷ đồng
5.Liên hệ thủ tục vay vốn
Phòng Thẩm định Đầu tư : 056.6250049 - 056.6250034
Phòng Tín dụng Ủy thác    : 056.6253109 - 056.6253110
 

 

Hướng dẫn thủ tục cho vay đầu tư
Lãi suất cho vay
Lịch công tác

LIÊN KẾT WEBSITE

Công báo tỉnh Bình ĐịnhSở Tài chính Bình ĐịnhNgân hàng Nhà nước Việt NamTổng cục phòng chống thiên tai
 
Thống kê
Vistit Today Hôm nay: 0
Vistit Week Tuần này: 0
Vistit Month Tháng này: 0
Năm này: 0
Vistit Online Đang Online: 0
Tổng lượt truy cập
0