TIN TỨC

CHI BỘ QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KHÔNG NGỪNG LỚN MẠNH VỀ MỌI MẶT; LÃNH ĐẠO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ QUẦN CHÚNG HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ ĐƯỢC GIAO

Xuất bản ngày 07/05/2020 lúc 01:19:46 AM

CHI BỘ QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KHÔNG NGỪNG LỚN MẠNH VỀ MỌI MẶT; LÃNH ĐẠO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ QUẦN CHÚNG HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ ĐƯỢC GIAO

     Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển được BTV Đảng ủy Khối thành lập tháng 05/2016, có 5 đảng viên; đến nay, Chi bộ đã có 11 đảng viên (trong đó: 10 đảng viên chính thức, 1 đảng viên dự bị), Cấp ủy có 3 đồng chí. Phần lớn đảng viên trong Chi bộ có tuổi đời còn trẻ và được đào tạo chính quy, đây là thuận lợi cơ bản để Chi bộ lãnh đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch của UBND tỉnh giao và Nghị quyết của Chi bộ đã đề ra.

     Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, xác định chức năng, nhiệm vụ của chi bộ là hạt nhân chính trị, tập trung lãnh đạo, chủ động phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Từ năm 2016 - 2019, hoạt động của Quỹ luôn  có hiệu quả và có sự tăng trưởng cao về quy mô và chất lượng. Nguồn vốn hoạt động của Quỹ đã tăng từ 334,2 tỷ đồng năm 2015 lên 610,6 tỷ đồng năm 2019. Kết quả hoạt động năm sau luôn cao hơn năm trước, chênh lệch thu - chi hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch, chênh lệch thu - chi năm 2014 là 6,8 tỷ đồng, năm 2019 tăng lên 27,3 tỷ đồng.

     Công tác huy động vốn đạt nhiều kết quả cao

     Tiếp cận và huy động được nguồn vốn ODA từ Dự án Quỹ Đầu tư phát triển địa phương của Bộ Tài chính do Ngân hàng thế giới (WB) tài trợ, với số vốn đã huy động được là 83,72 tỷ đồng. Nhờ đó, đã tăng cường về năng lực tài chính, năng lực hoạt động, khả năng tiếp cận và thẩm định dự án cũng như hiệu quả hoạt động của Quỹ; thu hút được một phần lớn vốn đầu tư từ khu vực kinh tế tư nhân để đầu tư vào các dự án phát tiển cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội  của địa phương, góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

     Hoạt động cho vay từ nguồn vốn của Quỹ đạt hiệu quả tốt

     Từ nguồn vốn hoạt động của Quỹ, từ năm 2016 đến nay Quỹ đã cho vay 16 dự án, với tổng mức đầu tư là 1.412 tỷ đồng, tổng hạn mức cho vay được duyệt là 483 tỷ đồng. Tổng dư nợ vay đến ngày 31/12/2019 là 347,2 tỷ đồng.  Hầu hết các dự án của Quỹ cho vay đều trả nợ gốc và lãi đúng hạn theo hợp đồng tín dụng. Các dự án đều sử dụng vốn vay đúng mục đích, các dự án hoàn thành, đi vào hoạt động ổn định, có hiệu quả tốt và có tác động tích cực đến sự phát triển cơ sở hạ tầng và kinh tế xã hội của tỉnh.

     Công tác nhận ủy thác được thực hiện đúng quy định của pháp luật

     Thực hiện ký Hợp đồng ủy thác với Quỹ phát triển đất, Quỹ Phòng, chống thiên tai. Tiếp nhận nguồn vốn ủy thác, thẩm định hồ sơ, ký hợp đồng ứng vốn và giải ngân vốn ứng cho 09 dự án với số tiền là 52.272 triệu đồng để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, phát triển quỹ đất, phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất năm 2019 và những năm tiếp theo cho tỉnh. Tổng số tiền thu được từ Quỹ phòng, chống thiến tai 13.798 triệu đồng, đạt 51,45% lập Bộ và đạt kế hoạch dự thu là 172,48%.

    Công tác quản lý phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp được thực hiện chặt chẽ

    Quỹ đã tiếp nhận và quản lý phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có phần vốn nhà nước của tỉnh, với tổng số vốn 663,32 tỷ đồng; tổ chức, triển khai, phối hợp với các sở, ngành liên quan, các doanh nghiệp tiến hành thoái vốn nhà nước ở các doanh nghiệp thu về nộp cho ngân sách tỉnh số 1.248,8 tỷ đồng (tiền thu từ cổ tức và thoái vốn).

  Nhờ làm tốt nhiệm vụ chính trị nên thu nhập cán bộ, viên chức ngày càng được nâng cao, năm 2016 thu nhập bình quân 12trđ/người/tháng đến năm 2019 là 16trđ/người/tháng. Với kết quả đó, hàng năm Quỹ đều được Ban cán sự đảng UBND tỉnh đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; được UBND tỉnh tặng Cờ Thi đua.

     Song song, với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh được tăng cường lãnh đạo, thực hiện. Công tác giáo dục, bồi dưỡng Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng, Hồ Chí Minh và học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã được triển khai kịp thời đến 100% đảng viên và quần chúng của đơn vị. Đã cử 03 đồng chí học trung cấp lý luận chính trị; 17 cán bộ, đảng viên được xác nhận trình độ sơ cấp lý luận chính trị.

     Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI và khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng bước đầu đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhất là lựa chọn những nội dung bức xúc, nổi cộm để chỉ đạo giải quyết đạt được kết quả tốt, như: công tác cải cách hồ sơ thủ tục cho vay, đảm bảo công khai, minh bạch, thuận tiện cho nhân dân trong việc tiếp cận nguồn vốn của Quỹ; kiểm tra, rà soát, thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của cơ quan, Quy định chuẩn mực đạo đức của cán bộ, viên chức, người lao động khi thực hiện nhiệm vụ; Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động năng động sáng tạo, nêu cao trách nhiệm, nói đi đôi với làm, gắn bó với nhân dân,...

     Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên có nhiều chuyển biến rõ nét. Tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt Đề án nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (giai đoạn 2016 - 2020) trong Chi bộ Quỹ. Chế độ sinh hoạt của Cấp ủy, Chi bộ đảm bảo đúng định kỳ, nội dung, hình thức từng bước được nâng cao. Đã kết nạp được 7 đảng viên mới (vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra); 100% đảng viên được đánh giá, phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; có 3 đồng chí được Giám đốc Quỹ bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng. Chi bộ đã tổ chức kiểm tra được 9/11 đảng viên, giám sát được 5/11 đảng viên. Công tác dân vận và hoạt động của các đoàn thể ngày càng gắn sát với nhiệm vụ chính trị; tạo được nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực.

     Nhiệm kỳ qua, Chi bộ và các đoàn thể chính trị của Quỹ Đầu tư phát triển được BTV Đảng ủy Khối đánh giá Chi bộ trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ nhiều năm liền; được Công đoàn Viên chức tỉnh, Đoàn Khối đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ và năm 2019 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Kết quả trên là tiền đề rất quan trọng để Chi bộ nỗ lực phấn đấu đạt kết quả cao hơn trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Nguồn: Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định

 

Hướng dẫn thủ tục cho vay đầu tư
Lãi suất cho vay
Lịch công tác

LIÊN KẾT WEBSITE

Công báo tỉnh Bình ĐịnhSở Tài chính Bình ĐịnhNgân hàng Nhà nước Việt NamTổng cục phòng chống thiên tai
 
Thống kê
Vistit Today Hôm nay: 0
Vistit Week Tuần này: 0
Vistit Month Tháng này: 0
Năm này: 0
Vistit Online Đang Online: 0
Tổng lượt truy cập
0